Joost van der Plicht
Reststoffen
Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
Telefoon 0314 - 369546
last updated: 31 May 2001 (J. Tietema)