Environmental Options

DE MEERN

Fytoremediatie van verontreinigd grondwater bij een galvaniseerbedrijf

Inleiding

In de loop van de ontwikkeling van de menselijke beschaving is een sterke toename van het gebruik van metalen voorwerpen en gereedschappen te zien. Om te voorzien in deze behoefte aan metalen voorwerpen heeft zich een industrie ontwikkeld voor de produktie en bewerking van metalen. Een van de bewerkingen van metalen, met name ijzer is het galvaniseren, het in een zuurbad op het metaal laten neerslaan van zink. Hierbij bedekt zink het metaal en wordt corrosie voorkomen. Bij het galvanisatie proces werd echter in het verleden nogal veel gemorst, hetgeen ertoe leidde dat bij veel metaalverwerkende bedrijven de bodem en het grondwater vervuild geraakt zijn met zware metalen.

In het kader van het opruimen van een op deze manier ontstane grondwatervervuiling werd bij een galvaniseerbedrijf, Clements Corrosiepreventie in Alblasserdam een proefproject uitgevoerd waarin de mogelijkheid van fytoremediatie van met zink verontreinigd grondwater werd onderzocht.Werkwijze

Grondwater werd opgepompt uit een aanvoer put en door een vijftal bakken geleid, waarop planten groeiden in watercultuur (zie foto hierboven en schema hieronder).

De hoeveelheid grondwater die voor reiniging in het systeem opgepompt werd, werd bepaald door de hoeveelheid gereinigd water die uit het systeem geloosd werd, in combinatie met de watervraag van de planten.Fytoremediatie grondwaterreinigings opstelling AlblasserdamResultaten

Het zinkgehalte in het opgepompte grondwater varieerde tussen 20 en 100 mg Zn /liter. In de laatste bak van het systeem lag het zinkgehalte tussen 0,4 en 1 mg Zn / liter. Het grootste deel van het opgepompte grondwater is als zinkvrije waterdamp weer in de geochemische cyclus teruggekeerd.

Lozingen uit het systeem gebeurden om de waterdoorvoer door het systeem te verhogen en in het kader van het jaarlijkse onderhoud. De zinkgehalten van de lozingen lag tussen 0,4 en 1,4 mg Zn / liter. Water dat uit het fytoremediatiesysteem kwam, werd geloosd op de eigen riolering van het bedrijf.

De zinkgehalten van het geoogste plantenmateriaal lagen tussen 4.000 en 35.000 mg Zn / kg drooggewicht voor de wortels en tussen 300 en 650 mg Zn / kg drooggewicht voor de bovengrondse delen van de planten.Van de totale hoeveelheid aangevoerd Zink, werd 97.5 % door de planten uit het water verwijderd.Conclusie:

Sterk met zink verontreinigd grondwater is zeer goed te reinigen met behulp van fytoremediatie.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 4 april 2007 door T. Tietema.